Car-O-Liner PointX meetsysteem voor Autoschadeherstel Jarmuiden Amsterdam

Autoschadeherstel Jarmuiden Amsterdam koos vorig jaar voor een CAR-O-LINER Benchrack 5000 richtsyteem en heeft deze nu uitgebreid met een CAR-O-LINER PointX II meetsyteem compleet met kabinet.
Autoschadeherstel Jarmuiden Amsterdam
Jarmuiden 51B
Amsterdam
(020) 362 92 35
Car-O-Liner PointX meetsysteem
  • De mobiliteitsbranche is in transitie, GOODMEN Equipment B.V. levert hiervoor duurzame producten. Onze focus ligt op twee niche markten, schadeherstel en uitlijnen bedrijfswagens. Op deze disciplines bieden we praktisch georiënteerde trainingen.

    NEEM CONTACT MET ONS OP